18. prosince 2016

čtvrtá adventní neděle

-přivítání

-dnes odpoledne v 16.00 hodin se v našem kostele koná vánoční koncert. Účinkují učitelé a žáci Základní umělecké školy Miroslav a Hrušovany nad Jevišovkou a zazpívají naši zpěváci. Výtěžek dobrovolného vstupného věnujeme Janovi a Vojtěchovi Forstovým, synům pana ředitele Přemysla Forsta, na léčbu buněčnou terapií. Děkujeme vám za obětavost a pochopení pro jejich nelehkou životní situaci.

-včera vykonal bratr farář v obřadní síni v Hrušovanech n. J. pohřební pobožnost, rozloučili jsme se se sestrou Zuzanou Fedorovou z Hrabětic.

-dostali jsme zprávu, že ve věku 102 let zemřela sestra Hebe Kohlbrugge z Nizozemí. Řada z vás si na setkání s ní jistě vzpomene. Paní Hebe Kohlbrugge pomáhala nejen evangelíkům v komunistickém Československu, ale i v dalších zemích východní Evropy. Také její zásluhou studovali v Praze evangelickou teologii Holanďané a na nizozemských školách studenti čeští; kromě další velké pomoci jsme se díky ní dovídali pravdivě o životě za železnou oponou. Hebe Kohlbrugge shrnula své vzpomínky na dějiny Evropy od nástupu nacismu v Německu až po pád komunismu v knize Dvakrát tři je pět. Více najdete na nástěnce.

Týden ve sboru

Pondělí                    16.00                        Medvídkova herna pro maminky   s malými dětmi

Úterý                        9.00                           setkání maminek s farářem

pohřeb sestry Terezie Polčákové z Hrabětic

Středa                      9.00                           RC Medvídek

Čtvrtek                     18.30                        zkouška pěveckého sboru

-vyřizujeme vám pozdravy od manželů Zahrádkových z Hrabětic a od sestry Novákové z Jevišovky, v obou rodinách vykonal bratr farář bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

-vyzvedněte si prosím dárky z Rolničky. Dnes naposledy je možné koupit si drobnosti z Dárkování, výtěžek je určen na potřeby sboru, zbylé dárky předáme mládeži do tomboly.

Po bohoslužbách si můžete koupit kávu, čaj a čokoládu Fair Trade a evangelické kalendáře i Čtení na každý den.

Přejeme vám pokojné prožití posledního adventního týdne.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v neděli v 8.30, budeme slavit Boží hod vánoční s vysluhováním Večeře Páně.