Ztišení se zpěvy z Taize

Srdečně zveme ke ztišení s chvalozpěvy do Kruhu 24. 12. od 16 hod.