Poděkování všem dárcům

Na Vánočním koncertu v neděli 18. 12. 2016 bylo získáno na dobrovolném vstupném  25 180 Kč; částka byla odeslána na léčbu buněčnou terapií pro Jana a Vojtěcha Forstovy prostřednictvím veřejné sbírky. Všem dárcům velmi děkujeme!