19. května 2019

Ohlášky na neděli 19. května 2019

neděle Cantate – Zpívejte Pánu píseň novou. (Ž 98, 1)

-přivítání

-dnes odpoledne jsou bohoslužby v Moravském Krumlově

-na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme všem, kdo s podílejí na průběhu i přípravě bohoslužeb v Miroslavi i v Moravské Krumlově

-připomínáme, že jsou stále volná místa v autobuse do Vanovic na Seniorátní neděli 2. června s programem pro všechny generace. Pozvánka je na nástěnce.

-v pátek bratr farář vykonal bohoslužbu v Božicích, děkujeme mu za tuto službu i všem, kdo jeli do Božic s ním

-v pátek 24. května se uskuteční Noc kostelů. Od 15.00 je připraven program pro děti, v 16.30 bude koncert Jiřího Boudy na africkou harfu kora a při něm bude zahájena výstava obrazů Jiřiny Uhříkové. V zahradě u kostela, při horším počasí v Kruhu, bude připraveno občerstvení, tzv. zahradní party, na níž jsme všichni zváni. V 18.00 se v sálku v AK DENT koná přednáška pana Kima Comera o habánech. Srdečně vás na ni zveme. Po přednášce se můžete v posezení ve farní zahradě opět připojit. Pozvánky na Noc kostelů si můžete vyzvednout při vycházení.

Pokud můžete na Noc kostelů zapůjčit obrazy Jiřiny Uhříkové, přineste je prosím již ve čtvrtek mezi 17.00 – 18.00 do kostela. Kdo je ochoten připravit něco na pohoštění, sdělte to při vycházení sestře Jarmile Šimšové, a přineste v pátek před zahájením výstavy. Děkujeme vám.

Týden ve sboru

Úterý                          9.00                 maminky s dětmi a farářem na faře

středa                         9.00                 RC Medvídek

                                    Odpoledne biblické hodiny dětí.

                                    13.00               seniorky jdou na výstavu do zámku a zvou

                                                           zájemce, sraz je před jednou hodinou u zámku

čtvrtek                        18.30               zkouška pěveckého sboru

pátek                          15.00               Noc kostelů

-chrámová sbírka při vycházení je určena na potřeby sboru

-Do pokladničky můžete vkládat dary pro JJ, celocírkevní sbírka pokračuje každou květnovou neděli v celém sboru. Děkujeme vám za vaši štědrost.

-zveme vás po bohoslužbách do Kruhu k setkání s občerstvením, děkujeme všem, kdo pohoštění připravují i za příspěvky na ně

V neděli se sejdeme v8.30 v Miroslavi, při bohoslužbách složí nové staršovstvo slib, hostem bude seniorátní kurátor Miroslav Maňák.