13. září 2020

14. neděle po sv. Trojici
-přivítání
-dnes v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích
-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také těm, kdo se podílí na
bohoslužbách v Bohuticích i zde v Miroslavi
-program v Kruh o Blažkově jsme přesunuli na příští neděli 20. září ve 14.00,
srdečně vás zveme, z rodinného pobytu i seniorského pobytu budou promítány
fotografie, srdečně vás zveme
V úterý se konala pravidelná porada staršovstva
-staršovstvo projednalo finanční situaci sboru
-přípravu VSS, které se uskuteční za týden 20. září při bohoslužbách
-smlouvu týkající se ubytování vikáře a náplň vikariátu, začne 1. října 2020
-byli jsme seznámeni s přípravou konfirmačního cvičení a biblických hodin pro děti
-navrhli jsme konventu našeho seniorátu několik kandidátů k volbě do příští SR
-zahájili jsme přípravu vizitace našeho sboru
-přijali jsme návrh harmonogramu dokončovacích prací podél kostela
-byli jsme seznámeni se zahájením přípravy letošního Dárkování
-rozhodli jsme o pojištění sborových budov u pojišťovny Respekt, která má
smlouvu s naší církví
-přijali jsme sdělení o renovaci desky, která bývala na bráně našeho hřbitova
Týden ve sboru
Úterý v 9h setkání maminek s dětmi a farářem na farské zahradě
Středa 8.30 a 10.00 RC Medvídek
Čtvrtek 20.00 kroužek učitelů NŠ
Pátek 9.00 Medvídkova kavárnička
Děti a jejich rodiče prosíme, aby se s bratrem farářem domluvili na termínu
biblických hodin a konfirmačního cvičení.
-na nástěnce je pozvánka na varhanní koncert v našem kostele 27. září 2020 v
16.00, srdečně zveme vás i vaše přátele a známé
-zveme vás na setkání po bohoslužbách do Kruhu a děkujeme za přípravu
Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách s VSS v 8.30 a ve 14.00 na
povídání a fotografie z Blažkova