20. září 2020

15. neděle po sv. Trojici

-přivítání, vítám vás všechny, zvlášť ráda také členy kazatelských stanic

-dnes je VSS, bohoslužby jsou jen v Miroslavi

-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkuji všem dalším

Plánovaný program o Blažkově odkládáme na neurčito z důvodů epidemiologických, coronavirus je přítomen už i v Miroslavi, a to nejen mezi dospělými, ale také ve škole.

V následujících dvou týden se nebudou konat setkání dětí na biblických hodinách, nebude konfirmační cvičení a nesejdou se ani sestry seniorky. Prosíme, abyste tato opatření vzali na vědomí s pochopením a respektovali epidemiologická nařízení.

Presbyteři se sejdou, jak bylo domluveno, ve středu v 17.00, toto setkání bude v Kruhu, kde je možno dodržovat vzájemnou vzdálenost a samozřejmostí jsou také roušky.

Z výše uvedených důvodů se také dnes, ani další neděle po bohoslužbách nesejdeme u kávy a pohoštění.

Varhanní koncert se příští neděli uskuteční, srdečně vás na něj zvu. Kulturní akce, pokud je při nich možno dodržovat vzdálenost mezi posluchači, je možné konat. Roušky jsou samozřejmostí.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích, přeji vám klidné dny, buďte opatrní, chraňte svoje zdraví a svěřte se našemu nebeskému otci.