27. září 2020

16. neděle po sv. Trojici

Přivítání

Dnes jsou bohoslužby také v Bohuticích v 10.00

Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme jemu i všem dalším, kteří dnes slouží v Miroslavi i v kazatelské stanici.

Zveme vás na koncert, který se koná dnes v 16.00 v našem kostele. Skladby J. S. Bacha, A. Vivaldiho a dalších významných hudebních skladatelů zahraje na varhany Kamila Dubská a na barokní housle Martin Flašar. Koncert je součástí varhanního festivalu Brno. Koncert nazvaný Hudební cesty po starém kontinentu je mimořádnou příležitostí hostit v našem kostele významné umělce a potěšit se a povzbudit krásnou hudbou. Vstupné je dobrovolné, nezapomeňte prosíme na roušky.

18. září se konalo 2. zasedání 35. synodu v Komunitním centru Matky Terezy v Praze. Vzhledem k současné epidemiologické situaci bylo zasedání jednodenní. Jistě výsledky zasedání budou časem k dispozici.

Také v tomto týdnu se sborová činnost v týdnu nekoná, uvidíme, jak se situace vyvine po neděli, na staršovstvu 6. října 2020 rozhodneme o dalším postupu.

Připomínáme, že 1. října 2020 nastoupí v našem sboru na vikariát bratr Richard Vlasák, věříme, že roční pobyt bude pro něj i pro nás přínosný a těšíme se na setkání s ním. Bratr vikář bude bydlet na Václavově v domě u Fajmonů, děkujeme bratřím i sestrám za přípravu bytu.

Na skladišti přibylo oplechování, děkujeme za to bratru Liboru Drastíkovi.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v Miroslavi v 8.30 hodin.