Rubriky
Ohlášky

23. srpna 2020

jedenáctá neděle po sv. Trojici

-přivítání

-v 10.00 jsou čtené bohoslužby v MK

-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, velmi děkujeme

-bratr farář má dovolenou

-včera jsme se vrátili z rodinné rekreace na Blažkově, byl to krásný radostný pobyt plný slunce, zpěvu a hudby, jsme také vděční také za setkání s přáteli a vyřizujeme pozdravy od Mirka Holečka a Hany Malé

-výroční sborové shromáždění, které se nemohlo uskutečnit v březnu jsme přeložili na 20. září, prosím počítejte s tím

-ve středu v 13.30 se sejdou sestry seniorky

-mimořádná sbírka vyhlášená naší církví pokračuje i dnes, prosím pamatujte na postižené v Bejrútu

-chrámová sbírka při vycházení je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme

-zveme vás na setkání po bohoslužbách v Kruhu a děkujeme za přípravu

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v našem kostele