Rubriky
Ohlášky

9. srpna 2020


devátá neděle po sv. Trojici

-přivítání
-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích
-na varhany nás doprovází s. Jana Šilhanová. Děkujeme i za další služby u nás i v kazatelské stanici
-dnes v 16.00h se v našem kostele uskuteční komorní koncert vážné hudby, který je svátečním zakončením hudebního soustředění pod vedením violoncellisty pana Jana Škrdlíka. Hudební soustředění i závěrečný koncert se konají pod záštitou města Miroslav. Srdečně vás i vaše přátele zveme a sestrám děkujeme za přípravu pohoštění.
-ve středu v 13.30 se sejdou ke svému prázdninovému setkání sestry seniorky
-po bohoslužbách jsme zváni k setkání do Kruhu, děkujeme za přípravu
-dnešní sbírka je opět určena na potřeby našeho sboru, děkujeme, že na ni štědře pamatujete
-v sobotu odjíždí bratr farář, rodiny s dětmi i přátelé sboru na Blažkov, přejeme všem krásný pobyt
-za týden se sejdeme, dá-li Pán na čtených bohoslužbách v 8.30 v našem kostele a také v modlitebně na Blažkově

  • pár poznámek k pobytu na Blažkově – s. Šimšová