25. prosince 2020

Milé sestry, milí bratři,

je Boží hod vánoční a my jsme se vděčností sešli v našem kostele i kolem stolu Páně. Vím, že je mnoho těch, kdo by rádi byli s námi, ale nemohou. Mysleme na ně a pokud je to možné buďme jim na blízku v modlitbách i telefonicky.

Dnes je to na dlouhou dobu naposledy, co se konají bohoslužby v kostele, situace s nemocí covid se zhoršila, proto platí přísnější pravidla. Bohoslužby v kostele nebudou do odvolání. Prosíme o pochopení. Informace o sboru, a změnách situace najdete na webu našeho sboru i v dopisech. Děkuji za ně bratru faráři.

Dnešní sbírka je celocírkevní a je určena jako každé Vánoce na podporu bohoslovců, vikariátu a vzdělávání kazatelů. Děkujeme vám.

Dnes se konají také bohoslužby v kazatelských stanicích, v 10.00 v Bohuticích a ve 14.00 v Moravském Krumlově.

Bohoslužby na Štěpána, tj. zítra, připravil bratr vikář a mládež. Kdo má možnost může je a zhlédnout je na internetu. Novoroční bohoslužby se neuskuteční. Až do odvolání nebudou bohoslužby z našeho kostela ani nahrávány, prosíme o pochopení.

Jsme spolu vzájemně i na dálku spojeni a platí to i o přátelích našeho sboru v zahraničí. Vyřizuji pozdravy ze Spremberka, Recklinghausenu i Chemnitz.

Přeji vám všem požehnané a klidné vánoční dny a do roku 2021 Boží požehnání a hodně sil na každý den.