Rubriky
Dění ve sboru

Informace o sbírkách ve FS ČCE v Miroslavi na podzim 2020

Bratři a sestry, také v době, kdy je sborový život utlumen a nemůžeme se zúčastňovat bohoslužeb v kostele, je třeba udržet provoz sboru. Platíme pravidelně účty za energie. Odvádíme pravidelné povinné platby na provoz celé církve a brněnského seniorátu. Měli bychom udržet v chodu i provoz sbírek. Některé jsou celocírkevní. Prosíme věnujte sbírkám svou pozornost. Běžné sbírky během roku na potřeby sboru představují významnou část rozpočtu, výpadek sbírek při absenci nedělních shromáždění by mohl na konci roku ovlivnit výsledek hospodaření. Pokud byste chtěli tuto sbírku platit, zvolte různé možnosti:

 a) Pravidelnou platbou přes internetové bankovnictví

b) Můžete si jednotlivé částky doma odkládat a zaplatit pak najednou

 c) Můžete tyto sbírky zahrnout do částky svého saláru, navýšit tak salár (salár je pravidelný členský příspěvek člena sboru).

Platební údaje pro běžnou sbírku na provoz sboru:

Název sbírky: sbírka na potřeby sboru

Číslo bankovního účtu našeho sboru: 1582635309/0800

 S. symbol: 1112

Jubilejní toleranční dar (JTD) je celocírkevní sbírka, která se každoročně koná na konci října. V říjnu si připomínáme Toleranční patent, kterým byla dána našim předkům alespoň částečná náboženská svoboda. Z fondu JTD jsou poskytovány bezúročné půjčky sborům, které prostředky potřebují na péči o budovy, kostely, modlitebny, sborové domy, v nichž se pak konají bohoslužby, pracuje se s dětmi i s mládeží, rozvíjejí se sociální projekty.

Celocírkevní sbírky jsou každoročně vyhlášeny synodem a jsou pro sbory povinné. Sbírka JTD má být odeslána do konce listopadu 2020. V roce 2019 činila sbírka na JTD v našem sboru 6 895 (z toho v Bohuticích 930 Kč a v Miroslavi 5 965 Kč). Rádi bychom ji odvedli v podobné výši.  Pokud můžete, připojte se k ní, děkujeme vám.

Název sbírky: JTD

Číslo bankovního účtu našeho sboru: 1582635309/0800

Telefonicky se na způsobu své sbírky můžete domluvit jak s bratrem farářem, tak s bratrem pokladníkem.