11. července 2021

šestá neděle po sv. Trojici

-přivítání

-dnes v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také všem, kdo dnes slouží na obou místech

-v pátek se konala v našem kostele svatba pana Jana Somory a slečny Petry Špačkové, ačkoliv novomanželé nejsou členy našeho sboru a neznáme je, vyprošujeme jim na cestu životem Boží požehnání

-sbírka na pomoc postiženým tornádem, kterou jsme v našem sboru konali (při pohřebním shromáždění 26. 6., v neděli 27. 6. a 4. 7.), vynesla 31 000 Kč. Tato částka byla odeslána postiženým prostřednictvím Diakonie ČCE. Všem vám děkujeme za štědrost a velké pochopení pro bližní v nouzi.

-ve středu 14. července dopoledne se sejde v zahradě u kostela RC Medvídek

S radostí a velkou vděčností Pánu Bohu vám sdělujeme, že se dnes v noci narodil Prokop, syn Alžběty a Milana Božovských. Prokopovi i celé rodině přejeme hodně sil, radosti a Božího požehnání na cestě životem.

Nabídka invalidního vozíku od Schwarzbachů:

Nabízíme k bezplatnému zapůjčení zánovní skládací invalidní vozík uzpůsobený k projetí i 60 cm dveřmi s možností nastavit až na šířkun64 cm. Vyobrazení je na stránkách našeho sboru. Pokud vozík potřebujete, nebo víte o někom, kdo by vozík potřeboval, obraťte se na bratra faráře Davida Sedláčka nebo přímo na sestru Mílu Schwarzbachovou, tel. 733 544 026.

-dnešní chrámová sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám, že na sbor pamatujete jak sbírkami, tak salárem, svými dary i modlitbami

-po bohoslužbách jsme zváni k setkání, k rozhovoru i osvěžení; děkujeme sestrám za přípravu, pokud se chcete také zapojit, domluvte se se sestrami Jarmilou Šimšovou nebo Evou Ryšavou, děkujeme

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v našem kostele na bohoslužbách a po velmi dlouhé době také v 17.00 v Kruhu