12. prosince 2021

Ohlášky na neděli 12. prosince 2021

třetí adventní neděle

-přivítání

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme

-zveme vás do Kruhu, program o kytaře i s ukázkami si připravil bratr farář. Začátek je v 17.00 hodin.

-ve čtvrtek se konala pravidelná porada staršovstva

-hlavním bodem programu byla příprava vánočních bohoslužeb

-novoroční bohoslužby s VP se uskuteční v neděli 2. ledna 2022

-seznamovali jsme se s novým zpěvníkem, z něhož začneme zpívat na Boží hod

-rozhodli jsme o uskutečnění Vánočního koncertu čtvrtou adventní neděli s dodržením všech protiepidemických nařízení

-navrhli jsme členy volební komise a požádali bratra faráře, aby je dnes oslovil. Na Výročním sborovém shromáždění na jaře 2022 budou volby staršovstva.

-jednali jsme o finančních a hospodářských záležitostech sboru

-V sobotu se v Brně v červeném kostele konalo smuteční rozloučení se sestrou Alicí Přikrylovou. Jistě si na ni vzpomenete, hrávalo na cemballo při vystoupeních Brněnského ekumenického sboru. Parte je na nástěnce.

Týden ve sboru

Úterý                                   9.00                      setkání maminek s farářem v presbyterně

Středa                            9.00                      RC Medvídek

16.00                   biblická hodina dětí

čtvrtek                             17.00                    konfirmandi

pátek                                   9.00                      Medvídkova kavárnička

-Vyřizujeme vám mnoho pozdravů od našeho bývalého vikáře, bratra faráře Richarda Vlasáka, rád na Miroslav na nás všechny vzpomíná a občas je mu i smutno.

-Připomínáme vám, že si u sestry Jarmily Šimšové můžete vyzvednout objednané dárky z Rolničky, nástěnné kalendáře, Evangelický kalendář a Čtení na každý den a u bratra Vlastimila Féra nové zpěvníky.

-V Kruhu si můžete prohlédnout i zakoupit zbylé dárky z Dárkování, popřípadě můžete ještě přispět do pokladničky, bratru pokladníkovi nebo na účet sboru. Za týden bude sbírka na Dárkování uzavřena.

Vánoční sborový dopis si můžete vzít při vycházení.

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru. Děkujeme.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách, jejich součástí je vánoční hra dětí z nedělní školy, srdečně vás zveme. Odpoledne v 16.00 se uskuteční vánoční koncert, srdečně zveme a prosíme, abyste měli s sebou potvrzení o očkování nebo o prodělané nemoci, děkujeme.