5. prosince 2021

druhá adventní neděle 

-přivítání 

-dnešní bohoslužby jsou čtené, protože bratr farář David Sedláček je v karanténě, bohoslužby jsou pouze v Miroslavi 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkuji i dalším, kteří dnes ve sboru slouží 

-dnes jsme zváni do Kruhu, sestra Markéta Ryšavá nám poví o své cestě do Finska a své vyprávění doprovodí promítáním fotografií. Těšíme se. Začátek je v 17.00. 

-Na nástěnce je vystaveno parte bratra Ivana Procházky i s dopisem od bratra Jana Vondry. 

-Před týdnem, první adventní neděli jsme vykonali seniorátní sbírku pro brněnská střediska Diakonie, sbírka ve výši 5.537 Kč byla již odeslána. Velmi vám děkujeme- 

-Minulou neděli odpoledne se konalo Dárkování. Děkujeme všem za přípravu opravdu krásných i chutných dárků, děkuji organizátorkám i všem, kdo se na průběhu i přípravě Dárkování podíleli. V hotovosti jsme získali 35 760 Kč z toho 7000 Kč odesláno na Adopci na dálku. Zbývající částka je určena pro výstavbu Domova pro důstojný život ve stáří ve Vendolí u Svitav.  Můžete se k ní ještě připojit: můžete si vybrat a zakoupit zbývající dárky, které jsou vystaveny v Kruhu, můžete finančně přispět do pokladničky kostelíčka, nebo proti potvrzení bratru pokladníkovi a také na účet sboru s označením Dárkování. Velmi vám za vše děkujeme a jsme rádi, že i v této složité době můžeme pomoci tam, kde je to potřeba. 

Týden ve sboru 

-Z důvodu karantény bratra faráře se pravidelná porada staršovstva uskuteční mimořádně až ve čtvrtek v 19.00 v Kruhu 

-biblická hodina pro děti ani konfirmační cvičení se tento týden nekonají 

Ve středu v 9.00 se sejde RC Medvídek a v pátek také v 9.00 Medvídkova kavárnička 

Po bohoslužbách si už můžete vyzvednout objednané dárky z Rolničky, kalendáře s fotografiemi kostelů a také zakoupit čtení po 150 Kč Na každý den a Evangelický kalendář. Vše u sestry Jarmily Šimšové.  

S radostí vám sděluji, že už máme dlouho očekávaný nový zpěvník. Ti z vás, kteří si ho na jaře objednali a zaplatili, si ho také mohou vyzvednout po bohoslužbách u bratra Vlastimila Féra. Se zpěvníkem se doma seznamujte, protože ze zpěvníků budeme poprvé zpívat už na Boží hod vánoční.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích. Bratr farář připravuje Vánoční sborový list, budeme ho mít již příští neděli a také chystá program do Kruhu.