12. září 2021

15. neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-dnes v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme všem vám, kteří sloužíte v našem kostele i v kazatelské stanici, děkujeme také bratru vikáři Richardu F. Vlasákovi, který na obou místech káže 

-bratr farář David Sedláček je dnes ve Znojmě a v kazatelské stanici Vrbovec, zastupuje sestru farářku Martu Sedláčkovou 

-zveme vás na dnešní sborové odpoledne, při němž bude zahájena výstava o Přemyslu Pitterovi, který patří mezi významné postavy 20. století v oblasti pedagogiky a zejména proto, že po 2. světové válce zachránil mnoho dětí před smrtí a strádáním. Začátek je ve 14.00 v kostele, pozvánku najdete na vývěsce před kostelem. Děkujeme sestrám za přípravu pohoštění. 

V úterý se konala pravidelná porada staršovstva 

-bylo rozhodnuto o zaplacení 100 000 Kč Jeronymově jednotě, jde o poslední splátku dluhu za renovaci fary 

-přijali jsme návrh, aby výtěžek letošního Dárkování byl věnován Diakonii Svitavy na stavbu domu pokojného stáří ve Vendolí; termín Dárkování je první v adventní neděli 28. listopadu 2021, doufáme, že nám ho covidová situace nepřekazí. Už nyní vás prosíme, abyste na Dárkování pamatovali a připravovali vhodné dárky, produkty domácí kuchyně jsou vždy velmi vítané. 

-jednali jsme o dokončení skladiště, v plánu je položení dlažby 

-přijali jsme zápis o vizitaci sboru, konala se on-line v dubnu  

Týden ve sboru 

středa 9.00 RC Medvídek 

13.30 seniorky 

16.00 biblická hodina dětí 

17.00 konfirmandi 

20.00 kroužek vyučujících NŠ 

-chrámová sbírka při vycházení je určena na potřeby našeho sboru, do pokladničky-kostelíčka můžete ještě přispět do celocírkevní sbírky pro Evangelickou akademii, děkujeme vám za štědrost a podporu  

-připomínáme vám placení objednaných zpěvníků, dostaneme je sice až před Vánocemi, ale je potřeba mít do té doby připravenou částku na zaplacení faktury; platit je možno hotově u bratra pokladníky i na účet sboru 

-prosíme vás, abyste pamatovali na své zdraví i na zdraví svých bližních a respektovali hygienická opatření, covidová situace se poněkud zhoršila, buďme opatrní a ohleduplní 

-po bohoslužbách vás zveme na setkání s osvěžením 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v našem kostele