26. prosince 2021

Svátek Štěpána mučedníka 

-přivítání 

-dnes v 10.00 jsou bohoslužby s VP v Bohuticích 

-na varhany nás doprovází mládež, děkujeme také všem dalším, kteří dnes na obou místech slouží 

-včera na Boží hod vánoční jsme vykonali celocírkevní sbírku určenou na podporu bohoslovců, vikariátu a na další vzdělávání kazatelů. Děkujeme vám štědrost pro církev, sbírka v Miroslavi a v Moravském Krumlově dohromady činila 9 930 Kč. 

-dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme nejen za ni, ale také za vaši velkou obětavost během celého roku. 

-někteří z vás si ještě nevyzvedli nový zpěvník, který jste si objednali na jaře. Po bohoslužbách si ho můžete vyzvednout a popřípadě se také zeptat, zda jste ho zjara platili. Cena zpěvníku objednaného na jaře je 490 Kč.  

Také obaly na zpěvníky v ceně 10 Kč za kus si můžete už dnes zakoupit. 

-stále je k dispozici čtení Na každý den a Evangelický kalendář, v nichž jsou příspěvky některých evangelických kaplanů, kteří slouží v armádě, ve věznicích nebo v nemocnici. Cena za každý kus je 150 Kč. 

Vyřizujeme vám pozdravy ze Spremberka, napsali nám Doris a Roland Grögrovi. 

Přejeme vám radostný sváteční den i celý týden, v němž mají děti vánoční prázdniny. 

Sejdeme se, dá-li Pán, v neděli 2. ledna 2022 v 8.30 v Miroslavi při novoroční bohoslužbě, při níž budeme slavit VP.