2. ledna 2022

první neděle po Vánocích

-přivítání

-bohoslužby jsou jen v Miroslavi, společně slavíme novoroční bohoslužbu s vysluhováním VP

– Heslo na tento rok: Kdo ke mě přijde, toho nevyženu ven. J 6, 37

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme nejen jemu, ale také vám všem, kteří jste během uplynulého roku jakýmkoliv způsobem sboru sloužili a také všem, kteří společně tvoříte společenství sboru a sbor podporujete svými modlitbami

-na Boží hod vánoční jsme vykonali celocírkevní sbírku, na Štěpána se k ní připojili také dárci z Bohutic. Celkem odesíláme na potřeby vikariátu, bohoslovce a další vzdělávání kazatelů
 12 500 Kč. Děkujeme vám nejen za tuto sbírku, ale také za velkou štědrost po celý rok 2021.

Týden ve sboru

úterý                                  19.00                                pravidelná porada staršovstva

středa                               9.00                                  RC Medvídek

16.00                                biblická hodina dětí

čtvrtek                             17.00                                konfirmační cvičení

pátek                                 9.00                                   Medvídkova kavárnička

-připomínáme, že někteří z vás si ještě nevyzvedli objednané zpěvníky, nabízíme také obaly kus za 10 Kč, vše je možno vyřešit po bohoslužbách

-stále jsou ještě Evangelické kalendáře a čtení Na každý den, kus za 150 Kč

-pokud by někdo chtěl doprovodit za týden bratra faráře do Bohutic a za dva týdny do Moravského Krumlova na bohoslužby, prosím domluvte se s ním, děkujeme vám za tuto službu sboru

-dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám

V pátek se rodičům Lucii a Radkovi Férovým narodila dcera Larisa. Radujeme se spolu s nimi, že jsou maminka i miminko v pořádku. A přejeme celé rodině Boží požehnání.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v Miroslavi a v Bohuticích.

Přejeme vám dobrý a požehnaný rok 2022 a těšíme se na společenství ve sboru i na další setkávání.