6. června 2021

První neděle po sv. Trojici

-přivítání

-bohoslužby jsou pouze v Miroslavi

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý

Ve středu se konala pravidelná porada staršovstva

-staršovstvo se zabývalo přípravou VSS, hospodářskou a finanční situací sboru

-byla zaplacena část personálního fondu ve výši 101 066 Kč

-bylo rozhodnuto změnit dodavatele energií

-rodina Žákova z Moravského Krumlova požádala o křest dítěte, uskuteční se 20. 6. 2021 při v modlitebně při bohoslužbách

-přijali jsme s vděčností dar na pořízení nových zpěvníků pro sbor a částku jsme zdvojnásobili

V pátek vykonal bratr farář po velmi dlouhé době biblickou hodinu v Domově odpočinku v Božicích, děkujeme za jeho službu, vážíme si i ochoty vás, kteří jste jeli s ním.

Týden ve sboru

Úterý                                      20.00               on-line biblická hodina

Středa                                    9.00                 RC Medvídek – venku

                                               13.30               zveme všechny sestry seniorky k pravidelnému setkání, snad již bez přerušení

                                               16.00               biblická hodina dětí

                                               17.00               konfirmandi

Pátek                                      dopoledne       po dlouhé době ztišení v Mirandii v Brumovicích

                                       (Kdo by rád doprovodil bratr faráře, dejte mu vědět.)

Sbírka pro Jeronýmovu jednotu vynesla v celém sboru 17 810 Kč, všem vám velmi děkujeme. Váš dar bude použit na renovaci školy pro postižené děti.

Staršovstvo rozhodlo, že celocírkevní sbírku solidarity sborů vykonáme po dvě neděle, a to 13. června a 20. června 2021, vždy do pokladniček při vycházení.

Členové sboru si objednali do osobního vlastnictví 98 nových zpěvníků. Už nyní je můžete platit, a to hotově bratru pokladníkovi, nebo na účet sboru s označením „zpěvník“. Cena jednoho zpěvníku je 490 Kč.

Po dlouhé době vás zveme po bohoslužbách na setkání u kávy, zatím jen v zahradě, prosíme, abyste to respektovali. Těšíme se, i to je známka, že se situace postupně mění k lepšímu.

Vyřizujeme vám pozdravy ze spřáteleného sboru ve Spremberku, napsal nám Roland Gröger. Spremberští by rádi v říjnu (15. – 21. 10. 2021) přijeli do Miroslavi, pokud to situace dovolí.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v kostele a vykonáme také výroční sborové shromáždění.