9. května 2021

neděle Rogate – Modlete se

Přivítání

Dnes v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích.

Na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také všem dalším.

Ve středu se konala pravidelná porada staršovstva:

Hovořili jsme o zahájení práce s dětmi,br.fr.se domluví s rodiči dětí na podrobnostech. Staršovstvo rozhodlo, že konfirmace se uskuteční až v příštím roce.

Noc kostelů: 28.května v podvečer otevření kostela, ztišení se zpěvy z Taizé a přátelské posezení v zahradě,bližší informace včas zveřejníme.

Nové zpěvníky za výhodnou cenu 490,kč je možno objednávat do konce května, u mě nebo na sborovém webu,do kostela koupíme 10 kusů.

VSS v neděli 13. června 2021

Bratr vikář nás informoval o tom, co až dosud během vikariátu absolvoval, těší se, že od poloviny května bude v Miroslavi. Hlavní náplní v nejbližší době budou návštěvy členů sboru, prosím dejte vědět bratru faráři, zda byste bratra vikáře rádi pozvali. Další jednání jsme věnovali zejména hospodářským záležitostem.

Nanebevstoupení Páně je ve čtvrtek 13. června 2021, v 18.00 vás zveme do kostele na bohoslužby.

Během měsíce května se koná sbírka pro Jeronymovu jednotu, své dary můžete vkládat do pokladničky, posílat převodem na účet sboru nebo předat proti potvrzení. Děkujeme vám.

Prosím presbytery, aby se po bohoslužbách zdrželi ke krátké poradě.

V neděli 16. května se sejdeme, dá-li Pán, opět v kostele v 8.30 na pravidelných bohoslužbách.

Děkujeme vám, že jste vzájemně ohleduplní a dodržujete proticovidová opatření.