5. května 2021

Pravidelná porada se uskutečnila po delší době v Kruhu s dodržením všech protipandemických opatření. Projednávali jsme především:

zahájení práce s dětmi

-staršovstvo rozhodlo, že konfirmace se uskuteční až v příštím roce

-Noc kostelů: otevření kostela, ztišení se zpěvy z Taizé a přátelské posezení v zahradě

-nové zpěvníky za výhodnou cenu je možno objednávat do konce května, do kostela koupíme 10 kusů

-VSS v neděli 13. června 2021

-bratr vikář nás informoval o tom, co až dosud během vikariátu absolvoval, těší, že od poloviny května bude v Miroslavi, hlavní náplní v nejbližší době budou návštěvy členů sboru, prosím dejte vědět bratru faráři, zda byste bratra vikáře rádi pozvali

– další jednání jsme věnovali zejména hospodářským záležitostem