27. dubna 2021

V úterý večer se konala vizitace sboru. S presbytery a farářem hovořil bratr senior Jiří Gruber a bratr René Pikna, člen seniorátního výboru. Setkání se uskutečnilo on-line. Bratr senior vedl rozhovor na základě již dříve vyplněného dotazníku. Setkání proběhlo v přátelské atmosféře.