Ohlášky 16. května 2021

neděle Exaudi – Vyslyš mě, Hospodine (Ž 27, 7)

 • vítám vás dnes všechny v kostele
 • na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý. Děkujeme jemu za jeho službu i také všem dalším
 • bohoslužby jsou dnes jen v Miroslavi
 • ve čtvrtek jsme se sešli v kostele ve svátek Nanebevstoupení Páně
 • Dvě oznámení o úmrtí:
  • V Nosislavi zemřela sestra Hana Svobodová, rozloučení se konalo v sobotu.
  • V diaspoře našeho sboru zemřela sestra Zdenka Adámková, pohřební rozloučení bude ve středu 19. 5. odpoledne na hřbitově ve Višňové.
 • dnešní sbírka je určena pro potřeby našeho sboru
 • do zvláštní pokladničky pokračuje sbírka darů pro Jeronymovu jednotu,
 • děkujeme vám, že i tímto způsobem na práci církve pamatujete

Za týden jsou Svatodušní svátky. Sejdeme se v Miroslavi v 8.30 i v Bohuticích
v 10.00. Bohoslužby budou s Večeří Páně vysluhovanou kalíšky. Jako každý rok je i letos
svatodušní sbírka celocírkevní. Tentokrát je určena pro Diakonii, konkrétně na
rekonstrukci školy pro děti s postižením v Praze.