23. května 2021

Svatodušní neděle

-přivítání

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také dalším, kteří spolu s bratrem farářem slouží v Miroslavi i v kazatelských stanicích

-bohoslužby jsou nejen v Miroslavi, ale také v kazatelských stanicích: v Bohuticích v 10.00 a v Moravském Krumlově ve 14.00 hodin, také tam s Večeří Páně

-dnes se děti sešly v NŠ za kostelem ve stanu;

-ve středu jsme při pohřebním shromáždění na hřbitově ve Višňové poděkovali za život sestry Zdenky Adámkové

-ve čtvrtek se v Praze konalo 3. zasedání 35. synodu; byla zvolena nová synodní rada, její funkční období začíná 22. listopadu 2021. Synodním seniorem byl zvolen farář Pavel Pokorný, jeho náměstky jsou faráři Ondřej Titěra a Roman Mazur. Synodním kurátorem byl zvolen bratr Jiří Schneider, jeho náměstky jsou sestry Simona Kopecká a Jana Šarounová. Na nástěnce je informace podrobnější i s fotografií. 

sestry seniorky by už rády zahájily pravidelná setkávání, i když situace není ještě zcela ideální. Prosím, sestry, po bohoslužbách se domluvte kdy, kde a jak zahájíte a přihlédněte také ke skutečnosti, že stále platí určitá omezení, a to buď ukončené očkování, prodělaný covid-19, nebo negativní test. Je nutno, aby každá zvážila svou situaci a vzala riziko na sebe.

-v pátek 28. května 2021 se v mnoha sborech a farnostech koná Noc kostelů, o tom, jak ji můžeme prožít ve společenství našeho sboru nám poví a pozve nás bratr farář, zahájíme v 18.00 ztišením se zpěvy z Taizé v kostele a od 18.30 bychom se rádi sešli kolem ohně v zahradě při vzájemném sdílení, popř. i opékání. Chcete-li se podílet na ztišení čtením, hraním apod, sdělte to v týdnu bratru faráři.

-v Moravském Krumlově bude k Noci kostelů otevřena také naše modlitebna, vše je tam v péči sestry Jany Štefkové, děkujeme jí za tuto službu

-připomínáme, že si můžete až do konce května objednat nový zpěvník za zvýhodněnou cenu 490 Kč. Po tomto termínu při individuální objednávce bude jeho cena výrazně vyšší. Po Vánocích z nového zpěvníku začneme zpívat, v kostele bude k dispozici pouze 10 kusů, např. pro návštěvy sboru

– vyřizuji vám pozdravy od našich přátel z Německa. Z Recklinghausenu nám přeje prožití požehnaných Svatodušních svátků pan farář Bernhard Lübbering a ze Spremberga paní Marietta Kretzmer, ze sboru v Chemnitz-Glösa jsme dostali pozdravy od pana Petera Stockmanna.-

-Na nástěnce v kostele jsou vystaveny archy se jmény členů sboru, pročtěte si je a je-li třeba upravte je. VSS se bude konat 13. 6. 2021, volební právo má člen sboru, který se účastní sborového života a platí salár.

-až do konce května můžete přispět svými dary Jeronymově jednotě, letos budou použity na renovaci školy pro postižené děti v Praze

dnešní sbírka je celocírkevní a je určena pro Diakonii, děkujeme vám za vaši štědrost, s níž pamatujete na potřeby sboru, salár i celocírkevní sbírky, víme, že to není ani samozřejmost, není to často ani snadné, o to víc si toho vážíme

-zítra je Svatodušní pondělí, bohoslužby v 18.00 povede bratr vikář, všichni jsme zváni

Za týden, poslední květnovou neděli, se sejdeme, dá-li Pán, k pravidelným bohoslužbám v 8.30 v našem kostele. Přeji vám požehnané a radostné Svatodušní svátky.