Sborový podvečer 28. května 2021


Milí přátelé, letos v Miroslavi neplánujeme pořádat „Noc kostelů“.
Přesto jsme se rozhodli využít tento čas pro vzájemné setkání a sdílení.
Program
V 18:00 modlitba v kostele se zpěvy písní Taizé a čtení Písma
V 18:30 volná beseda u ohně na farní zahradě s občerstvením,
opékáním špekáčků a jiných pochutin.
• Každý, nechť si vezme s sebou, co bude chtít opékat. Nápoje budou připraveny na místě, pokud nějaké přinesete, bude to vítáno. Kdo nebude chtít
opékat, nevadí, není to nutnou podmínkou.
• Konec setkání není předem určen. Každý zváží podle sebe, jak dlouho se bude chtít zdržet.
• V případě chladnějšího počasí pamatujete na teplejší oblečení. V případě
deštivého počasí bude za kostelem připraven „party“ stan.
• Pokud by se chtěl někdo zapojit do modlitby (např. čtením Písma, modlitbou, hudebním doprovodem), hlaste se u faráře sboru Davida Sedláčka.
• Dobrovolníci ochotní se podílet na přípravě se mohou hlásit u faráře David
Sedláčka.
• Pokud chcete pozvat své přátele, pozvěte.
• Setkání se bude konat za v té chvíli platných pandemických opatření