1. března 2022

Na pravidelné poradě se jednalo zejména o těchto bodech:

VSS: Hlavním bodem byla příprava Výročního sborového shromáždění, které se uskuteční 27. 3. 2022 v rámci bohoslužeb. Kandidaturu za členy staršovstva přijali: Libor Drastík, Radek Fér, Jana Sterziková, Jiří Uhřík, Eva Dostálová (Machová). Kandidátka je stále otevřená, můžete navrhovat kandidáty, včetně sebe. S návrhy se obracejte na sestru Elišku Férovou. 

Sborový byt a stav sborového majetku: Jednali jsme o přípravě sborového bytu k dalšímu pronájmu. Byli jsme seznámeni se stavem sborových budov a s návrhy oprav, včetně modliteben.  

Inventarizace sborového majetku je před dokončením. 

Výsledek hospodaření: Seznámili jsme se s výsledky hospodaření sboru za rok 2021, s nímž bude sbor seznámen na VSS. Rozpočet na letošní rok odpovídá rozpočtu minulému.    

Pomoc Ukrajině: Rozhodli jsme, že chrámová sbírka na pomoc Ukrajině, kterou jsme zahájili minulou neděli, bude pokračovat také dnes 6. 3. a v neděli 13. 3. 2022.  

Celocírkevní sbírku na církevní tisk vykonáme 27. března 2022 při VSS 

VP na první neděli v postu je vysluhována kalíšky, pokud se pandemická situace bude zlepšovat, chtěli bychom se vrátit s o Velikonocích ke dřívější praxi – vysluhování z kalicha s možností požádat o kalíšek. 

Postní ztišení bude každý pátek v 18.00, sbírka při něm bude věnována Ukrajině.