10.července 2022 

čtvrtá neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme i všem dalším 

-čtené bohoslužby jsou v 10.00 v Bohuticích, bratr farář má ještě dnes dovolenou 

Týden ve sboru 

Ve středu v 9.00 se sejde RC Medvídek a ve 13.30 sestry seniorky.  

V pátek v 9.00 je Medvídkova knihovnička. 

Pokračuje výuka češtiny pro Ukrajince, děkujeme.  

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme, že na sbor pamatujete nejen při sbírkách, ale také svými dary, salárem a modlitbami. 

Po bohoslužbách zveme na setkání s osvěžením a děkujeme za přípravu. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v Miroslavi, bohoslužby povede bratr farář.