3. července 2022

 

Třetí neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-bohoslužby jsou jen v Miroslavi 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme i za další služby 

-bratr farář čerpá dovolenou 

-pozdravy ze Spremberka … 

-S radostí oznamujeme, že se manželům Kateřině a Jindřichovi Ryšavým ze Suchohrdel narodila dcera Rosalie. Celé rodině přejeme hodně radosti a hojnost Božího požehnání. 

-V pátek se v Brně konalo poslední rozloučení s paní Annou Kellerovou, vnučkou pana faráře Ctirada Nováka. Velmi na něj i na celou rodinu v těchto těžkých chvílích myslíme. 

Týden ve sboru 

Začaly letní prázdniny. V týdnu se ve sboru koná výuka češtiny pro Ukrajince.  

-Před týdnem jsme při bohoslužbách v Miroslavi a v Bohuticích vykonali celocírkevní sbírku, celkem jsme vybrali 4 660 Kč. Sbírka je určena Diakonii naší církve. Děkujeme vám za velkou pomoc. 

-Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích. Na obou místech budou bohoslužby čtené.