19. června 2022

1. neděle po sv. Trojici

Přivítání

V 10.00 jsou bohoslužby v Moravském Krumlově s vysluhováním VP

Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý

            Dnes byla pokřtěna Larisa, dcera Lucie a Radka, a také sestra Daniele a Judity Férových. Přejeme jí, aby ji na cestě životem provázela láska, milost a požehnání Boží. Jí i celé rodině přejeme, aby společně prožívali hodně radosti doma i ve sboru.

            Ve čtvrtek byla z této časnosti odvolána sestra Jarmila Ryšavá z Miroslavi, rozená Haklová z Veselí. Pohřební rozloučení se uskuteční ve středu v 15.30 v našem kostele.

Týden ve sboru

úterý                          dopoledne bohoslužba v Božicích, pokud byste chtěli s                                               bratrem farářem jet, domluvte se po bohoslužbách

středa                         9.00                                       RC Medvídek

                                    15.30                                     pohřeb

pátek                          9.00                                       Medvídkova knihovnička

            Od čtvrtka do neděle se uskuteční návštěva členů našeho sboru v partnerském sboru ve Spremberku v Německu. Těší nás, že je dlouholeté přátelství mezi našimi sbory pevné a vyřizujeme mnoho pozdravů a šťastnou cestu.

            Ve čtvrtek jsme se zúčastnili v Kloboukách u Brna benefičního večera Klobouky v Kloboukách. Bylo to velmi krásné setkání příznivců klobouckého Betléma. Získaná částka bude použita na dokončení renovace Odstrčilovy vily.

            Dnes mají naše děti závěrečnou nedělní školu,zakončenou zmrzlinou,protože všichni učitelé budou ve Spremberku.

            Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru. Za týden bude celocírkevní sbírka, k níž se můžete připojit i dnes předáním finančního příspěvku bratru pokladníkovi. Děkujeme vám.

            Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v našem kostele a v modlitebně v Bohuticích. Na obou místech budou bohoslužby čtené, protože bratr farář jede také do Spremberka.

            Po skončení bohoslužeb jsme zváni na kávu do kruhu a venku.