26. června 2022

 druhá neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-čtení bohoslužby jsou také v Bohuticích (bratr farář je ve Spremberku) 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, také děkuji dalším, kteří ve sboru slouží 

Ve středu jsme se rozloučili při pohřebním shromáždění v kostele a na hřbitově se sestrou Jarmilou Ryšavou, poděkovali za její život s nadějí, že odešla v pokoji ke svému Pánu 

Týden ve sboru 

středa 9.00 RC medvídek 

13.30 seniorky 

Ve středu v 16.00 bude v zahradě u kostela poslední biblická hodina pro děti, s opékáním špekáčků. Zváni jsou všichni, i dospělí. Poprvé také bude zprovozněn nový pingpongový stůl, zájemci o hru, nezapomeňte na míčky a pálky! 

pátek 9.00 Medvídkova knihovnička 

V tomto týdnu začínají letní prázdniny, děti už proto nemají konfirmační cvičení. Přejeme dětem i učitelům radostný odpočinek a všem dalším také krásné léto. 

-dnešní sbírka je celocírkevní, své dary věnujeme na práci Diakonie naší církve. Děkuji vám za vaši štědrost. 

-po bohoslužbách jsme zváni a setkání s osvěžením, děkujeme za přípravu. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na čtených bohoslužbách v Miroslavi. Bratr farář si vybírá dovolenou.