20. února 2022

neděle Sexagesimae – šedesát dnů do Velikonoc

Přivítání
Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme
Dnes v 11.00 jsou bohoslužby v Moravském Krumlově, děkujeme také vám,
kdo do MK doprovodíte bratra faráře i bratra varhaníka.
V pátek pojede bratr farář do Božic vykonat pobožnost v domově pro
seniory. Kdo by jste ho chtěli doprovodit,tak se s ním domluvte.
V sobotu se konalo setkání kurátorů a místokurátorů v Brně I. Po úvodní
pobožnosti Matouše Plevy ze Židenic a úvodu do programu seniora Filipa Kellera,
vedl rozhovor na témata ze života sboru bratr sen.kurátor Vladimír Zikmund. Kdo
se chcete seznámit s programem, visí na nástěnce před kostelem. Zastoupeny
byly téměř všechny sbory a sdílení z očí do očí nemůže nahradit žádné on line
sdílení. Byli jsme si toho vědomi a rozhovory o přestávce na oběd toho byly
dokladem.
Týden ve sboru
středa 9.00 RC Medvídek

16.00 biblická hodina dětí

čtvrtek 17.00 konfirmandi
pátek 9.00 Medvídkova kavárnička

Chrámová sbírka je určena potřeby našeho sboru, děkujeme.
Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v Miroslavi a v
Bohuticích.