4. října 2022

V úterý 4. října se konala pravidelná porada staršovstva 

-hovořili jsme o pronájmu sborového bytu, zájemci se hlásí. Požádali jsme o odbornou spolupráci realitní makléřku Elišku Křečkovo. Rádi bychom, aby byl byt co nejdříve obsazen. Nájem jsme stanovili na 13 000 Kč plus energie, což odpovídá současné miroslavské situaci. 

-podali jsme žádost o dotaci na fotovoltaiku. Nabídka přišla z ÚCK z Diakonických a rozvojových projektů ČCE. V polovině října bychom se měli dovědět, zda jsme uspěli.  

-rozhodli jsme, že v nejbližší době zakoupíme vchodové dveře na půdu fary a současně svépomocí zateplíme tamější vnitřní stěnu. Současné dveře netěsní a zeď dobře neizoluje prostor uvnitř. Náklady nepřekročí 15 000 Kč. 

-vchodové dveře do bohutické modlitebny renovuje bratr Jiří Uhřík, do zimy bude vše hotovo, děkujeme 

-hovořili jsme o sborových financích, a přijali jsme zprávu, že byl zaplacen personální fond na tento rok. Měsíční výdaje sboru činí kolem 25 000Kč, měsíčně sbor získá cca 31 000 Kč zejména formou saláru. 

-souhlasili jsme s žádostí pana ředitele Přemysla Forsta, aby žáci ZUŠ měli 7. a 8. listopadu školní vystoupení v našem kostele 

-hovořili jsme o zimním provozu sboru, konkrétní opatření zavčas sdělíme (jde např. o možnost zapínat topení jen pod lavicemi vpředu v kostele, v zimě omezit setkání v Kruhu) 

-připomínáme, že konfirmace a Díkčinění budou v neděli 23. října. Setkání konfirmandů s presbytery je plánováno na úterý 18. 10.