6. září 2022

V úterý se konala pravidelná porada staršovstva 

-Hovořili jsme o možnostech, jak ušetřit za energie. Možnosti jsou, všechny finančně náročné, i když je naděje na částečnou úhradu dotacemi. Definitivně není zatím nic rozhodnuto. 

-Vzali jsme na vědomí zahájení biblických hodin pro dospělé, a to každý čtvrtek dopoledne v 9.30. Zveme k setkání nad biblí, konkrétně nad Matoušovým evangeliem.  

-Vzali jsme na vědomí, že pokud to situace dovolí, bude první adventní neděli Dárkování. 

-Bylo rozhodnuto, že zakoupíme materiály pro práci s nejmenšími dětmi. 

-Bratr farář nás seznámil s rozvrhem své práce administrátora v Nosislavi. Bude tam kázat vždy první neděli v měsíci, ve čtvrtek odpoledne povede v Nosislavi biblickou hodinu pro dospělé a v úterý tam bude členům sboru k dispozici. 

-Rádi jsme přijali rozhodnutí sestry farářky Marty Sedláčkové, která nabízí vést bohoslužby a službu kazatelky v Miroslavi vždy první neděli v měsíci. Vážíme si toho a děkujeme.