7. června 2022

V úterý se konala pravidelná porada staršovstva 

Navrhli jsme termín slib staršovstva na 4. září 2022, je to první neděle po prázdninách, připravujeme pronájem sborového bytu a domluvili jsme se, jak opravit svépomocí vstupní bránu.  

Před týdnem, v neděli Svatodušní jsme vykonali celocírkevní sbírku, která je určena sociálnímu fondu církve na podporu sborů, které se ocitnou tíživé situaci. Vybrali jsme 4 270 Kč, děkujeme. 

Poslední celocírkevní sbírka v tomto pololetí se uskuteční 29. června, je určena na Diakonii. Můžete na ni přispět už za týden, kdy svůj dar předáte bratru pokladníkovi proti potvrzení.  

V pátek se uskutečnila Miroslavská Noc kostelů. Program jsme připravovali společně s římskokatolickou farností. Této přátelské spolupráce si velmi vážíme. V našem kostele se uskutečnila výstava vzácných starých tisků a houslový koncert pana Pavla Fajtla v doprovodu violoncellisty pana Jana Škrdlíka. Děti měly v zahradě zajímavý program a bylo i bohaté pohoštění. V katolickém kostele byla možnost vystoupit na věž a prohlédnout nejstarší zvon z 15. století a vyslechnout přednášku pana Františka Johna o historii zvonů. Noc kostelů jsme zakončili ztišením se zpěvy z Taizé. Děkujeme za vaši účast, přípravu programu, podporu, za pohoštění a za vše, čím jste Noc kostelů 2022 podpořili.