2. října 2022

šestnáctá neděle po sv. Trojici 

-přivítání (zejména sestru Martu Sedláčkovou, která dnes vede bohoslužby), bratr farář David Sedláček je v Nosislavi (administrace sboru)

-bohoslužby se konají pouze v Miroslavi 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme 

Týden ve sboru 

úterý 9.00 maminky s farářem 

19.00 pravidelná porada staršovstva (pokud byste měli pro staršovstvo náměty nebo dotazy, sdělte to laskavě presbyterům) 

středa 9.00 RC Medvídek 

13.30 seniorky 

16.00 biblická hodina dětí a konfirmandi 

čtvrtek 9.30 biblická hodina pro dospělé 

pátek 9.00 Medvídkova knihovnička 

9.30 bratr farář odjíždí do Božic, kdo by 

chtěl je také, domluvte se mu to v týdnu 

20.00 setkání střední generace u Férů 

na Václavově 

V pátek jsme ukončili pravidelná setkávání ve farské zahradě. Bylo to příjemné, zjara se těšíme na pokračování. Pokud by si někdo chtěl zahrát ping-pong, domluvte se prosím individuálně. 

Dnes je ještě možné připojit do zvláštní pokladničky finanční dar na pořízení knih s biblickou tematikou pro práci s nejmenšími. Všem dárcům děkujeme. 

Dnešní chrámová sbírka je na potřeby našeho sboru, děkujeme vám. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v našem kostele v 10.00 v modlitebně v Bohuticích.