25. září 2022

patnáctá neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

– v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme 

Dnes v 17.00 jsme zváni do Kruhu na Hudební odpoledne s panem Přemyslem Forstem, ředitelem ZUŠ, který si připravil povídání o hudbě s ukázkami. 

V Ostravě se koná Sjezd nejen evangelické mládeže, účastní se také mládež z našeho sboru. 

Týden ve sboru 

Ve středu je státní svátek, pravidelná sborová setkání se nekonají, pouze ve 20.00 přípravka učitelů NŠ.  

čtvrtek 9.30 biblická hodina pro dospělé, zveme k setkání s evangelistou Matoušem 

pátek 9.00 Medvídkova knihovnička 

14.30 čeština pro Ukrajince 

16.00 setkání všech generací v zahradě (podle počasí) 

Ke zhlédnutí jsou připraveny knihy pro práci s nejmenšími dětmi. Pokud byste na ně chtěli finančně přispět, vložte svůj dar do pokladničky – kostelíčka; tato možnost bude i příští neděli. Děkujeme vám. 

Po bohoslužbách vás zveme k setkání s občerstvením a děkujeme za přípravu.  

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme, že na sbor pamatujete nejen při vycházení, ale také salárem a dary. Vážíme si toho. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v našem kostele. Bohoslužby povede sestra farářka Marta Sedláčková.