5. dubna 2022

Pravidelná porada staršovstva byla mimořádná a slavnostní. Sešli jsme se společně s těmi, kdo svou činnost ve staršovstvu ukončili, abychom jim za léta služby ve staršovstvu poděkovali a popřáli hodně sil do další náročné služby ve sboru. Jsou jimi bratr pokladník Vlastimil Fér a sestra kostelnice Jarmila Šimšová, oba ve své službě sboru pokračují. Oceňujeme jejich pečlivost a příkladnou obětavost pro sbor.

Na poradě jsme přivítali nové starší, jsou jimi sestra Jana Sterziková a bratr varhaník Radek Fér, přejeme jim hodně sil i radosti při společném díle.