10. dubna 2022

Květná neděle

přivítání

Na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také všem dalším i vám, kdo dnes pojedete s bratrem farářem do Bohutic, kde jsou bohoslužby v 10.00

V pátek jsme při pohřebním shromáždění poděkovali za život zesnulého pana Zdeňka Kotrnce a vyprosili jsme požehnání a sílu do dalších dnů jeho rodině.Posloužil br.fr. Ondřej Titěra.

Dnešní nedělí začíná Velikonoční týden:

Zveme vás na Sederovou večeři na Zelený čtvrtek v 16.30 v Kruhu. Pokud se chcete zúčastnit, prosím zapište se na nástěnce.

Na Velký pátek v 8.30 budou bohoslužby s četbou pašijí a vysluhováním VP. Po bohoslužbách zveme děti k programu s velikonočním příběhem na zahradě kolem kostela.

Také na Boží hod velikonoční bude při bohoslužbách v 8.30 vysluhována VP, vracíme se ke způsobu před covidem – vysluhování kalichem a na vyžádání kalíšky.

Sejdeme se také v 8.30 o Velikonočním pondělí. Na všechna sváteční shromáždění vás všechny zveme a jsme vděčni, že Velikonoce můžeme po dvou letech společně slavit.

Pravidelná porada staršovstva se konala v úterý 5. dubna a byla mimořádná a slavnostní. Sešli jsme se společně s těmi, kdo svou činnost ve staršovstvu ukončili, abychom jim za léta služby ve staršovstvu poděkovali a popřáli hodně sil do další náročné činnosti ve sboru. Jsou jimi bratr pokladník Vlastimil Fér a sestra kostelnice Jarmila Šimšová. Na poradě jsme přivítali nové starší, jsou jimi sestra Jana Sterziková a bratr Radek Fér, přejeme jim hodně sil i radosti při společném díle.

Týden ve sboru

Středa 9.00 RC Medvídek

16.00 biblická hodina dětí

čtvrtek 16.30 Sederová večeře

pátek 8.30 čtení pašijí a VP a v 10.00 v Bohuticích

neděle 8.30 bohoslužby s VP

Znovu připomínáme, že týden po Velikonocích 24. dubna se uskuteční Sborová neděle s programem pro děti i dospělé, v 16.00 bude koncert smíšeného pěveckého sboru z Francie společně s Pěveckým sdružením Vítězslav Novák. Zveme vás na společný oběd do Kruhu a prosíme, abyste se zapsali. Na sborovou neděli je třeba připravit také pohoštění pro domácí i hosty. Prosím hlaste se u sestry Jarmily Šimšové.

Každý postní pátek jsme se scházeli v kostele při ztišení se zpěvy z Taizé, při tomto setkání se konala celocírkevní postní sbírka určena na pomoc Ukrajině. Vybrali jsme 5950 kč a prostřednictvím Diakonie ČCE odeslali , velmi děkujeme.

Na Velikonoční neděli je vyhlášena celocírkevní sbírka, která je určena jako každý rok na Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty (HDL), prosíme, abyste na ni štědře pamatovali, děkujeme.

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám.

Sejdeme se, dá-li Pán, o Velikonocích.