15. dubna 2022 Velký pátek

-přivítání 

-na varhany doprovází bratr Radek Fér, děkujeme 

-v 10.00 jsou bohoslužby s vysluhováním VP v Bohuticích 

Dostali jsme dvě oznámení o úmrtí: 

V Brně zemřel bratr Ladislav Hájek, otec Ivy Ryšavé. Rozloučení v Blahoslavově domě v Brně bude na Velikonoční pondělí. Celé rodině vyslovujeme upřímnou soustrast, pevnou naději a Boží laskavé vedení. 

 Z Českých Budějovic jsme dostali zprávu o úmrtí Pavla Ryšavého, syna Jaroslava Ryšavého a Stanislavy Součkové, rodina se s ním rozloučí v úterý. Také na ně myslíme a přejeme jim Boží pokoj.  

Připomínáme všem, že týden po Velikonocích na neděli 24. dubna připravujeme sborovou neděli s programem pro děti i dospělé. Součástí sborového dne je odpoledne v 16.00 koncert smíšeného pěveckého sboru z Francie společně s Pěveckým sdružením Vítězslav Novák ze Znojma. Podrobnosti najdete na nástěnce. Zveme vás ke společnému obědu a prosíme, abyste se zapsali. 

Po bohoslužbách zveme děti do zahrady, kde budou mít velikonoční program, ostatní zveme do Kruhu k rozhovoru a ke kávě. 

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru. Děkujeme. 

Sbírka na Velikonoční neděli je celocírkevní na Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty. Děkujeme vám za podporu. 

 Sejdeme se, dá-li Pán, v na Velikonoční neděli v 8.30, bude vysluhována VP.