Velikonoční neděle 17. dubna 2022

Ohlášky na Velikonoční neděli 17. dubna 2022 

-přivítání 

-bohoslužby s VP jsou také v Moravském Krumlově 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme 

Týden ve sboru 

úterý 9.00 setkání maminek s farářem  

středa 8.30 RC Medvídek 

13.30 seniorky 

16.00 biblická hodina dětí 

čtvrtek 17.00 konfirmandi 

pátek 9.00 Medvídkova kavárnička 

Mimořádné události 

V pátek 22. dubna se uskuteční přednáška Ivana Ryšavého, faráře ČCE a psychologa na téma Prevence rizikových jevů v rodině. Přednášku pořádá RC Medvídek za podpory Jihomoravského kraje. Více podrobností na nástěnce. Sejdeme se v Kruhu, je možno zúčastnit se. 

V neděli 24. dubna bude sborová neděle s celodenním programem pro děti i dospělé. Ještě je možno přihlásit ke společnému obědu. Odpoledne bude v kostele koncert smíšeného pěveckého sboru z Francie a Pěveckého sdružení Vítězslav Novák ze Znojma. Na celou neděli, popřípadě jednotlivé části, jak si je vyberete z programu, jste všichni srdečně zváni. 

O víkendu 29. dubna až 1. května se v našem sboru sejde mládež brněnského seniorátu na jarní školce. Jsme rádi, že jsme jim mohli vyjít vstříc. Školka byla plánována do Klobouk, v místech, kde se měla konat jsou však ubytovány ženy a děti z Ukrajiny. Mládež si vše zajišťuje sama, sbor bude zatížen minimálně. 

Na sborový den i na školku budeme vděčni za buchty i pomazánky, hlaste se prosím u sestry Jarmily Šimšové, děkujeme vám. 

Dnešní sbírka je celocírkevní, jde o Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty. Každoročně tak pomáháme sborům při opravách sborových budov. Letošní HDL je věnován FS ČCE Chrást u Plzně na projekt Útočiště. Jde o přístavbu fary, která bude sloužit jako azyl, pro setkávání, ztišení a další pomoc potřebným v nouzi. Podrobnější informace najdete v letáčku JJ, který si můžete vzít při vycházení.  

Po bohoslužbách je jako každou neděli připraveno posezení v Kruhu s občerstvením. Děkujeme za přípravu. 

Zítra, v Pondělí velikonoční, se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v našem kostele, všichni jsme srdečně zváni.