Velikonoční pondělí 18. dubna 2022

Ohlášky na Velikonoční pondělí 18. dubna 2022

Přivítání

Na varhany nás doprovází bratr Radek Fér

Bohoslužby jsou také v 10.00 v Bohuticích

Včera na Velikonoční neděli jsme vykonali celocírkevní sbírku na Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty, která je určena pro sbor v Chrástu u Plzně (více najdete v letáčku JJ). Vybrali jsme 8438,00Kč, děkujeme vám.

Během týdne se konají pravidelná setkání dětí, v úterý kroužek učitelů NŠ, RC Medvídek i seniorky.

Jak už bylo ohlášeno v pátek odpoledne bude hostem RC psycholog a farář Ivan Ryšavý, pozvánka je na nástěnce, je možno se zúčastnit.

V neděli bude sborový den s celodenním programem pro děti i dospělé a s koncertem pěveckého sboru z Francie a ze Znojma. Na společný oběd se můžete ještě přihlásit.  Velmi uvítáme, zapojíte-li se do občerstvení sladkého i slaného, hlaste se u sestry Jarmily Šimšové.

Po svátcích se bude sestavovat nový rozpis na další období a prosím ty z vás, kdo si nepřejete být napsaní na služby, řekněte to sestře Janě Sterzikové.

Stejně tak, kdo chcete jezdit jako doprovod s br.farářem.

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám, že na sbor pamatujete.

V neděli se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách a jsme zváni na programy sborové neděle.