Výroční sborové shromáždění

V neděli 27. března 2022 se v rámci bohoslužeb konalo výroční sborové shromáždění s volbou poloviny staršovstva. Na období 2022 – 2028 byli zvoleni: Libor Drastík, Radek Fér, Jana Sterziková, Jiří Uhřík; jako náhradnice na období 2022 – 2025 byly zvoleny Milada Zezulová a Eva Dostálová.