13. srpna 2023

Desátá neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme … 

-bohoslužby jsou pouze v Miroslavi 

-bratr farář dnes káže v modlitebně na Blažkově, kde je spolu s dalšími členy našeho sboru a s přáteli sboru na týdenní rodinné rekreaci; z toho důvodu se v týdnu neuskuteční žádné setkání 

Ve čtvrtek 10. srpna 2023 se sešlo staršovstvo sboru k mimořádné poradě, aby projednalo událost minulé neděle. Staršovstvo si uvědomuje, že členové sboru byli zasaženi vyjádřením bratra Libora Drastíka i odchodem bratra Daniele Sterzika z bohoslužeb. 

Libor Drastík vyjádřil svůj osobní názor, který nebyl konzultován se staršovstvem. 

Dále staršovstvo vzalo na vědomí žádost Daniele Sterzika o zrušení členství v našem sboru. 

V pátek 11. srpna 2023 jsme se v našem kostele rozloučili s bratrem Vlastislavem Veseckým, dlouholetým členem našeho sboru a pravidelným účastníkem bohoslužeb a poděkovali jsme za jeho život. Jeho místo v kostele i doma zůstává prázdné. Věříme, že vzpomínka na něj, jeho specifický humor i věrnost ve víře pomohou rodině i nám všem vyrovnat se s touto ztrátou. Rodině vyprošujeme Boží pokoj a statečnost. Sestra Rut Vesecká děkuje všem za účast i za přátelské společenství po pohřbu. 

Před týdnem se v našem kostele konal koncert účastníků letních hudebních kurzů. Děkujeme vám všem za přípravu pohoštění i vytvoření přátelské atmosféry. 

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v našem kostele.