20. srpna 2023

jedenáctá neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme … 

-bohoslužby jsou pouze v Miroslavi 

Vyřizuji poděkování sestry Rut Vesecké a celé její rodiny za účast na rozloučení s bratrem Vladislavem Veseckým i za projevy účasti a povzbuzení do dalších dnů.  

Včera jsme se vrátili z rodinné rekreace na Blažkově. Prožili jsme krásný společný týden s hrami, se společným zpíváním i se zamyšlením nad biblickými verši i ztišením. Byli jsme na výletě, a jako vždy nám na Blažkově moc chutnalo. Přálo nám počasí, i na Vysočině je teď horko. Účastnilo se mnoho malých i větších dětí, tak bylo stále veselo. Potěšily nás také návštěvy. Vyřizuji vám pozdravy zejména od sestry Hany Malé a jejího bratra Míry Holečka. 

Ve středu ve 13.30 se sejdou sestry seniorky. 

V pátek zveme malé i velké na setkání do sborové zahrady, bude možné něco si opéct a povídat si. Začátek je v 16.00 hodin, ale přijít můžete kdykoliv později. 

Zveme vás na setkání s občerstvením a děkujeme za přípravu. 

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v Miroslavi a v Bohuticích. Svým zpěvem přispějí členové Brněnského ekumenického sboru, kteří přijedou do Miroslavi na tradiční letní soustředění