27. srpna 2023

 dvanáctá neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-doprovází nás BES, děkujeme za zpěv i varhanní doprovod bratru Luboši Rausovi 

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích 

-V týdnu byly na střechu fary instalovány solární panely a uvedeny do provozu. Děkujeme zejména Radku Férovi za přípravu projektu a péči o jeho provedení. 

-je poslední prázdninový týden, vyučující NŠ se sejdou v úterý večer k přípravě na další ročník NŠ 

-ve čtvrtek od 15.00 jsme zváni na Den rodiny, který jako každoročně připravuje RC Medvídek, v 16.00 začíná divadlo pro děti, program celého odpoledne je určen nejen dětem, zveme vás všechny 

-v neděli 24. září se v Kloboukách u Brna koná seniorátní neděle, na kterou jsme všichni zváni, na nástěnce najdete program. Do 14. září je potřeba přihlásit se, máte-li zájem o obědy, prosím zapisujte se, odešleme společnou přihlášku. 

-dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám 

-jako každý rok, také letos, je chrámová sbírka na první zářijovou neděli určena pro Evangelickou akademii. Vykonáme ji za týden 3. září. 

-po bohoslužbách jsme jako každou neděli zváni na setkání s občerstvením, děkujeme za přípravu 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi.