29. května 2023

Pondělí svatodušní

-přivítání 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér 

-Připomínám, že tento pátek je Noc kostelů s koncertem v 18.00 a s posezením v zahradě. Prosím sdělte po bohoslužbách sestře Jarce Šimšové, kdo je ochoten něco malého sladkého či slaného připravit, chléb, opékání a nápoje zajistíme.   

-Sestry seniorky připravují na středu 19. června 2023 výlet do Sudic na návštěvu nově otevřené základní školy Evangelické akademie. Zveme k cestě i další zájemce bez ohledu na věk. Je zamluvený malý autobus o 16 místech. Nejpozději tento pátek musím potvrdit, zda pojedeme. Prosím proto, abyste se co nejdříve u mě přihlásili. 

Vyřizuji všem pozvání do katolického kostela od pana faráře Pavla Merty. Tuto středu v 17.00 bude farníkům z Kyjovska předána putovní soška Panny Marie Fatimské a současně je možno zhlédnout sošku Pražského Jezulátka, kterou si miroslavská farnost pořídila.  

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme.