28. června 2009

         přivítání

         kazatelské stanice (MK a Bo)

         v 19°° nešpor a Kruh = Jaroslav Vítek „Kalvín a my“ k 500. výročí narození Jana Kalvína – zveme

         sborová setkání během týdne skončila, od středy má br.fr. týden dovolené

         příští neděli hostem sestra Romana Špačková, seniorátní farářka; bude mít bohoslužby i program v Kruhu

         Synodní rada vydala výzvu k pomoci při úklidu do míst postižených povodněmi – čtěte na nástěnce. Zároveň poskytla 100.000,-Kč z Fondu charitativní pomoci a pověřila Pavla Kaluse koordinací pomoci v postižených oblastech. Do sborů pochopitelně přišla výzva k dobrovolné sbírce na doplnění Fondu charitativní pomoci. – též čtěte na nástěnce.

         Pokladnička-kostelíček je připravena pro váš dobrovolný příspěvek. Protože se sešlo více potřeb k dobrovolným sbírkám, staršovstvo se poradí a příští neděli oznámíme, jak budeme během prázdnin vybírat.

         Prosím přítomné presbytery, aby se po bohoslužbách sešli ke krátké poradě v Kruhu.

         Děti dnes naposledy ve školním roce jdou do NŠ, místo vyučování je čeká tradiční sladké zakončení. Přejeme jim příjemné prázdniny. (Kromě účastníků Blažkova se společně s NŠ sejdeme až v neděli 6.září při rodinné neděli k zahájení školního roku.)