Dopisy SR ČCE a Diakonie ČCE k povodním

 

Všem sborům a kazatelským stanicím

Českobratrské církve evangelické

                                                                                                      V Praze dne 9. června 2009

Č.j.: SEK/928/2009

Milé sestry a bratři,

Synodní rada ČCE přijala s lítostí informace o povodni v oblasti Nového Jičína na severní Moravě, která si vyžádala i oběti na lidských životech. Cítíme s pozůstalými a chceme pomoci těm, kteří utrpěli materiální škodu. Pokud je nám známo, jsou mezi hmotně postiženými i členové sboru v Hodslavicích.

Na místo záplavy odjel člen povodňové komise Diakonie ČCE Pavel Kalus, který bude organizovat konkrétní pomoc postiženým. 

Synodní rada rozhodla 25. června 2009 uvolnit pro pomoc postiženým záplavami 100 000 Kč z Fondu charitativní a humanitární pomoci. O způsobu realizace pomoci bude rozhodnuto podle aktuální potřeby. 

Synodní rada vypisuje dobrovolnou sbírku na pomoc postiženým povodní. Pokud se rozhodnete se ke sbírce připojit, zasílejte své příspěvky na konto číslo: 478496703/0300

Variabilní symbol: 926202xxxx (variabilní symbol Vašeho sboru).

 

Za vaši pomoc děkujeme

IČO: 45242704

Bank. Spojení: 19-1923357379/0800

Diakonie ČCE

Belgická 22, 120 00 Praha 2

Ústředí Diakonie ČCE

                                                                                                                                                                                                         

Povodňové Koordinační centrum Diakonie ČCE

Belgická 22, 120 00  Praha 2

Tel.: 242 487 816

724 515 408

242 487 811

e-mail:

Milí bratři a sestry,

Diakonie ČCE pověřená Komisí humanitární pomoci ČCE organizuje pomoc dobrovolníků v souvislosti se současnými záplavami.

Hledáme dobrovolníky pro pomoc s úklidovými a dalšími pracemi při odstraňování následků povodní. První pracovní skupiny nastoupí již během tohoto víkendu do oblastí kolem Nového Jičína a Hodslavic.

Požadujeme minimální věk 18 let.

Ubytování, stravování a potřebné hygienické zázemí pro dobrovolníky bude zajištěno na základnách přímo na místě.

Pracovní skupiny se budou na jednotlivých základnách střídat v týdenních intervalech.

Pište a volejte na výše uvedené kontakty s tím, odkdy byste byli schopni nastoupit, abychom dle toho mohli sestavit jednotlivé týmy.

Rádi bychom, aby se na základny nastoupilo již v neděli 28. června večer, aby bylo možné začít s odstraňováním následků povodní již od pondělka.

Po přihlášení obdržíte podrobné informace ohledně potřebného vybavení a místa nástupu. Studentům můžeme poskytnou oficiální úřední dopis, který usnadní Vaše uvolnění z vyučování. Zaměstnaným dobrovolníkům můžeme pomoci tím, že kontaktujeme zaměstnavatele s žádostí o Vaše uvolnění za podmínek, které umožňuje zákoník práce. 

Předem děkujeme za Vaši pomoc

                                                                                            Olga Mutlová

Koordinátorka hum. pomoci ČCE