Kruh 20. a 27. září 2009

V neděli 20. září jsme v Kruhu opět, tentokrát už po čtvrté, besedovali o životě ve staré Miroslavi. Jako obvykle téma připravil a besedu vedl bratr Jaromír Šimša. Naším zájmem byla druhá světová válka a zejména její konec. Zajímavý příspěvek zazněl od bratra Vladimíra Šimši, který část války prožil zejména v Rusku a Německu, kam byl nasazen na práci. Během zimy budeme pokračovat. Jde nám zejména o uchování vzpomínek starší generace, o poznání života v našem městě a jistě také pro vlastní poučení a výhled do budoucna. Pokud máte někdo zájem o zápisy z jednotlivých besed, napište si o ně na e-mailovou adresu trinactky@volny. cz.

Třetí část čtení z Pamětí pana vikáře Šedého se uskutečnila v Kruhu 27. září 2009. Tentokrát jsem vybírala z kapitoly Kolportérem biblí a ze vzpomínek na Bohoslovecká studia v Barmenu ( 1901-1908). Znovu jsme si uvědomili sílu osobnosti tohoto velmi skromného muže, jeho obrovský zájem o Boží dílo na Zemi, jeho touhu stále se vzdělávat a důkladnost při cestování a poznávání.

Lia Ryšavá