4. října 2009

Vítám Vás všechny zde v kostele, hosty,domácí i zástupce kazatelských stanic. Dnes je 17.neděle po sv.Trojici. Je neděle Díkčinění.  Všichni pokřtění jsou zváni ke společnému vysluhování Svaté VP.  Všichni máme jistě mnoho důvodů vzdávat díky našemu Pánu. Celé bohoslužby budou s námi i děti z NŠ.

Dnešní sbírka při vycházení i také případné dary do pokladniček pod kruchtou, jsou určeny pro potřeby sboru. 

Dnes je to rodinná neděle, jsou mezi námi mladé rodiny, původně členové miroslavského sboru, kteří se sešli již včera odpoledne a večer, aby zavzpomínali zejména na svá sdruženecká léta.

Dnes můžeme být celý den spolu, po shromáždění se sejdeme v Kruhu , kde budou promítány obrázky ze života sboru a beseda k různým věcem, které nás čekají.

Po chystaném společném obědě, se připravte na koncert skupiny OBOROH, který začíná už ve 14°°hodin.   Koncert je soukromě sponzorován, takže veškerý Váš příspěvek při koncertě bude součástí sbírky darů určených na opravu střechy tohoto kostela. Svoje přímé dary na tento účel můžete také dávat sestře Janě Ryšavé  přímo proti  písemnému dokladu. 

Nyní k programu na příští týden: 

V úterý  NEBUDE  biblická hodina starších dětí –(br.farář musí vyjímečně na schůzi SV do Brna).  Plánovaná porada staršovstva bude v úterý v 19°° hodin, prosím presbytery o podpis do oběžníkové knihy.

Ve středu se v 9°°hodin sejdou maminky u Bednaříků a ve 20 hodin učitelé NŠ v kroužku na faře.    

V pátek mají BH mladší děti ve 13°°hodin  a v 19°°hodin bude zkouška zpěvu. 

         příští neděli 11. října odjíždíme na sborový zájezd v 6:15 od kovárny. Vše potřebné o výletě je umístěno na nástěnce.

         v pondělí 12.10. pojede br.farář do Myslibořic, můžete se připojit na návštěvu.

         od soboty 17.10. čekáme hosty,  přátele ze Spremberka. 

Po skončení bohoslužeb zůstaňte sedět, sestra Lia Ryšavá vás provede programem na celý den. Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě dnešního dne ( organizačně, přípr.oběda, občerstvení, úklidu a pod.).

 

Jiří Doubrava