Neděle Díkčinění 4. října 2009

Neděle Díkčinění 4. října 2009 a vše, co s ní souviselo patří teď už minulosti, minulosti, na niž budeme rádi a dlouho vzpomínat;  a snad i četní hosté, kteří víkend 3. až 4. 10. Miroslav navštívili. Vše začalo nabídkou skupiny Oboroh, která projevila zájem právě v tomto termínu v Miroslavi vystoupit. Po jistém váhání, zda si nákladnou akci můžeme dovolit, jsme přece jen našli řešení. Koncert zaplatili dárci – členové sboru  – a dobrovolné vstupné mohlo být věnováno na chystanou opravu střechy. Tak to také stálo na pozvánkách a bylo inzerováno v tisku i v městském rozhlase. Dopolední bohoslužby byly celosborové s účastí  členů z kazatelských stanic a s Večeří Páně, jíž se zúčastnilo víc přistupujících než bývá zvykem. Protože šlo současně o neděli rodinnou, bylo kázání bratra faráře Ondřeje Titěry zaměřeno zejména  na dětského posluchače – spolu s dětmi zaplněný kostel s napětím sledoval  symbolické stavění babylonské věže (z barevných obrovských kostek molitanové stavebnice), postupné zastínění božího plánu symbolizovaného bohoslužebným náčiním na stole Páně, demolici, která proběhla formou citování blahoslavenství. Děti pak ještě řešily ve skupinkách pod vedením učitelky NŠ Daniely Bednaříkové zašifrovaný úkol, který jim také přibližoval úskalí vzájemného dorozumívání. Vyřešily rychle známý verš: „Nebude-li Hospodin stavěti  domu, darmo se namáhají stavebníci … “ (Ž 127). Zaplněný kostel a mnoho dětí, to už dávno není v Miroslavi běžné. Jak se to podařilo? V sobotu odpoledne a večer bylo velmi vydařené setkání bývalých miroslavských  sdruženců (třicátníků)a jejich přátel, samozřejmě s účastí i rodinných příslušníků. Sjeli se poměrně z daleka a velmi si setkání pochvalovali. Jako odměna jim pak bylo nedělní odpoledne se skupinou Oboroh, která je svými zpěvy provázela vlastně od dětství či mládí. Atmosféra v zaplněném kostele při koncertu byla výborná a i na tvářích členů Oborohu bylo vidět, že se jim výborně hraje a zpívá. Potvrdili to v neformálním posezení kolem stolu v Kruhu. Hudební stránka koncertu byla vynikající, škoda jen, že textům jejich písní bylo hůře rozumět, přitom jsou to texty na nejvyšší míru hluboké a obohacující. Miroslavský sborový víkend se tedy vydařil. Ke spokojenosti hostí i domácích posloužilo také chutné a bohaté občerstvení včetně teplého oběda v podobě guláše, pro vegetariány zeleninové polévky. Pomazánky, buchty i guláš byly snězeny, jen zbývající chléb si pár posledních neslo domů jako  prchavou vzpomínku na pěkné sborové obecenství.

http://picasaweb.google.com/miroslav.cce/Miroslav34102009#

Lia Ryšavá